برخورد جرثقیل با سازه در حال ساخت در اتوبان کرج قزوین | فیلم

به علت برخورد یک دستگاه جرثقیل سنگین با سازه پل حصارک و درگیر شدن با پل به همین علت در باند شمالی آزادراه تهران – کرج (از گرمدره تا پل فردیس) و باند شمالی آزادراه کرج – قزوین (از پل فردیس تا پل حصارک)، ترافیک سنگین است.

(۳۰۰)


300
بازدیدها