تصادف مترو با مردی که قصد عبور از روی ریل را داشت | فیلم

هنگامی که متروی یکی از شهرهای غربی آلمان به ایستگاه رسید، با مسافری که قصد عبور از روی ریل راه آهن را داشت، برخورد کرد. گرفتار شدن این مرد بین مترو و سکو باعث شکستی یکی از پاهای او شد.گفتنی است؛ پلیس این فیلم را به منظور هشدار برای دیگران منتشر کرده است .

(۱۲۳)


123
بازدیدها