لحظه سرقت از چمدان های مسافران توسط کارگر حمل بار فرودگاه | فیلم

فیلمی ضبط شده از کارگری در یک فرودگاه بین المللی، او را در حال دستبرد زدن به چمدان های مسافران نشان می دهد.

فیلمی ثبت شده از یک کارگر در فرودگاهی واقع در جزیره «Phuket»تایلند ، او را در حال سرقت از وسایل مسافران در سالن حمل بار نشان می دهد.نشریه نیویورک پست این شخص را «عبدالله هی می» ۲۷ ساله معرفی نموده که مشغول برداشتن وسایل ارزشمند از چمدان های مسافران پرواز تایلند به سنگاپور بود.

این شخص که در شرکت حمل بار تحت عنوان« BAGS» مشغول به کار بود اکنون توسط پلیس دستگیر شده و به سرقت های خود اعتراف کرده است، ضمن اینکه تمامی اموال مسروقه نیز به صاحبان شان بازگردانده شد.

(۱۷۹)


179
بازدیدها