لحظه سرقت مسلحانه از یک موسسه اعتباری در تبریز | فیلم

صبح روز گذشته یکی از شعب موسسه مالی اعتباری کوثرشعبه خیام تبریز در مورد سرقت قرار گرفت.

به گفته شاهدان، فردی با تهدید بمب دستی وارد موسسه شده و مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به سرقت برده است.

دستگیری سارق موسسه مالی و اعتباری تبریز
سرهنگ فرهنگ نوروزی، فرمانده انتظامی تبریز با تایید سرقت مسلحانه از موسسه مالی اعتباری کوثر گفت: با پیگیری پلیس، سارق دستگیر شد و در اختیار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

(۵۶۷)


567
بازدیدها