سیلاب به خاورشهر تهران رسید | فیلم

ویدئویی از سیلاب در خاورشهر تهران در اثر بارش شدید باران در روزهای گذشته به وقوع پیوسته است.

(۳۴۴)


344
بازدیدها