طغیان رودخانه های جاده چالوس و علت بسته شدن این جاده | فیلم

صحبت های یکی از نیروهای امدادی کشور را در رابطه با طغیان رودخانه های جاده چالوس و سیل که باعث بسته شدن این جاده شده را می شنوید.

(۶۴۵)


645
بازدیدها