طغیان رودخانه های تربت جام | فیلم

طغیان رودخانه صالح آباد تربت جام در خراسان شمالی پس از بارش شدید باران را مشاهده می نمایید.

(۴۴۲)


442
بازدیدها