جزئیات دادگاه قاتل ماموران پلیس خیابان طالقانی تهران | فیلم

ضارب ماموران پلیس در خیابان طالقانی تهران، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شد.

متهم ۲۵ ساله ای که مقابل میز قاضی صلواتی ایستاده بود، در برابر همه سوال ها فقط میگفت، نمی دانم.

فردی که در فاصله روزهای ششم تا هفتم خرداد امسال مرتکب ۴ فقره قتل شده و پس از آن با حضور در مقابل کلانتری خیابان طالقانی تهران، با تیراندازی به نیروهای پلیس آنها را مجروح کرده است.

نماینده دادستان کیفرخواست متهم را قرائت کرد.

آقای اختیاری گفت: این جوان ۲۵ ساله متهم است به محاربه و افساد فی الارض از طریق استفاده از سلاح گرم و حمله به نیروهای پلیس ضمن اینکه ۴ نگهبان شرکت کشتیرانی را به قتل رسانده است.

وقتی قاضی صلواتی از متهم درباره انگیزه قتل ۴ نگهبان شرکت کشتیرانی شهریار پرسید، مدعی شد با مدیر این شرکت، دعوای ملکی داشته است.

در این جلسه دادگاه، شکات پرونده از ماموران پلیس گرفته تا خانواده ۴ نگهبانی که توسط متهم به قتل رسیده بودند، از دادگاه تقاضای قصاص کردند.
با پایان جلسه رسیدگی پرونده حکم این متهم در مهلت قانونی صادر می شود.

به گفته قاضی صلواتی پرونده این متهم در بخش دوم به اتهام ارتکاب ۴ فقره قتل عمدی با سلاح گرم، برای رسیدگی به دادگاه های کیفری استان تهران ارجاع شد.

(۰)


0
بازدیدها