تصادف شدید راننده ناشی هنگام پارک خودرو لوکس | فیلم

راننده ناشی و مبتدی موقع پارک خودرو در محلی با فضای زیاد برای پارک، این حادثه عجیب را بوجود آورد.

(۶۸۴)


684
بازدیدها