حمله عقرب به قلعه مورچه‌های بافنده | فیلم

مورچه های بافنده یا مورچه های سبز در خانه هایی زندگی می کنند که خودشان با استفاده از برگ درختان ساخته اند. خانه های خود را با ترکیب کردن برگ ها بر روی درختان ساخته و تعداد زیادی را در خود جا می دهند. مراحل خانه سازی آنها جالب است.

در ابتدا هر کارگر در قلمرو اختصاصی مجموعه به دنبال محلی می گردد که برای گسترش لانه مناسب است. وقتی شاخه مناسبی را پیدا کردند روی برگ های شاخه پخش شده و شروع به کشیدن برگ ها از کناره می کنند.

وقتی مورچه ای موفق به خم کردن بخشی از برگ شد، کارگرانی که نزدیکند به آنها نزدیک شده و شروع به کشیدن برگ با همدیگر می کنند. چنانچه برگ از اندازه مورچه پهن تر باشد یا چنانچه لازم باشد تا دو برگ با همدیگر کشیده شوند، کارگران بین نقاطی که باید به هم وصل شوند پل معلق می زنند. سپس بعضی از مورچه ها از طریق پشت مورچه های کنارشان شروع به بالا رفتن کرده و انتهای برگ را به هم وصل می کنند.

وقتی برگ شبیه یک خیمه شد، مورچه های دیگر با کمک پاهایشان و آرواره های خود برگ را نگه داشته و مورچه های دیگر به لانه قدیمی بر گشته و نوزادان پرورش یافته را به این محل حمل می کنند. کارگران این نوزادان را به محل اتصال برگ ها می مالند و از آنها برای ایجاد ابریشم استفاده می کنند.

وقتی ابریشم از شکافی که درست زیر دهان نوزاد است ترشح شد، برگ ها در محل های مورد نیاز به هم محکم می شوند. در این جا از لارو و نوزاد به عنوان یک ماشین خیاطی استفاده می شود. غده های ابریشم این نوزادان بافنده خیلی بزرگ است ولی به دلیل آن که خودشان کوچک هستند به راحتی حمل می شوند.

این نوزادان تمام ابریشم خود را صرف نیاز مجموعه می کنند به جای آن که آن را برای خودشان استفاده کنند. به جای آنکه تولید ابریشم را از غده های خود به آهستگی انجام دهند،به مقدار زیادی تار ابریشم از خود خارج می کنند و حتی سعی نمی کنند تا برای خودشان پیله بسازند.

(۱۲۹۷)


1,297
بازدیدها