در هنگام حمله سگ چه باید کرد | فیلم

آرامش خود را حفظ کنید

در اولین اقدام و قبل از انجام هر حرکتی هنگام مواجه با یک سگ میبایست بر ترس خود غلبه و آرامش خود را مجدد به کار بگیرید. حتما از دیگران و یا دوستان شنیده اید که نتنها سگ ها بلکه تمامی حیوانات می توانند به راحتی ترس شما را تشخیص دهند و متوجه آن شوند،  اگر شما از دیدن یک سگ هیجان زده شوید و بترسید این مورد به راحتی سگ را به سبب اعتماد به نفس کسب کرده، برای حمله به شما بیشتر تحریک می کند.

به سگ بی توجه باشید

وقتی با این سگ های مهاجم بر خورد کردید سعی کنید ایستاده باشید و ارتفاع بیشتری نسبت به سگ داشته باشید، دست های خود را کنار بدن نگه دارید  و به پهلو نسبت به سگ بایستید و تا جایی که می توانید ضمن اینکه تمام شرایط را زیر نظر دارید سعی کنید خودتان را بی توجه نشان دهید.

از حرکت دادن دستان در کنار بدن خود داری کنید و دست ها را ثابت نگه دارید.

از ارتباط چشمی با سگ خودداری کنید.

به پهلو نسبت به سگ بایستید و از نگاه کردن مستقیم به آن خود داری کنید، این مورد سگ را متوجه می کند که شما خطری برای او ندارید.

به هیچ وجه دستان خود را باز نکنید و یا جلو و بالا نیاورید، برای احتمال حمله هم بهتر است دستان خود را مشت کنید تا با حمله انگشتانتان در امان باشند و همچنین با مشت بتوانید از خود دفاع کنید.

هرگز فرار نکنید

هرچند برخی مواقع کنترل ترس و البته متعاقبا پا به فرار نگذاشتن غیر ممکن می شود ولی میبایست بر ترس خود غلبه و بر حرکات خود کنترل داشته باشید. فرار کردن شما سگ را متقاعد خواهد کرد که به به سبب برتری و شخصیتی که سگ دارد به دنبال شما به راه بیافتد و احتمالا به شما حمله کند. مطمئنا در فواصل کم شما شانسی برای فرار کردن نخواهید داشت. حتی با دوچرخه و وسایل مشابه نیز بسیاری از سگ ها از شما سریع تر خواهند بود. فرار کردن یک اشتباه جدی به حساب می آید.

سعی کنید که حواس سگ را پرت کنید

حال که بر انواع ترس غلبه کردید و کار های درست را انجام داده اید و شرایط کمی تحت کنترل شماست بهتر است برای رهایی از مهلکه به دنبال راه حل باشید، بهترین کار هم پرت کردن حواس سگ است. اگر شما کاربران هاو کن یو  عروسک یا  بطری یا هر وسیله ای که قابل جویدن است، را برای سگ پرت کنید میتواند آن را سرگرم کنید، البته باید نهایت دقت را داشته باشید که خیلی دست خود را حرکت ندهید و تا جایی که می توانید شرایط را متشنج نکنید.

قوی ، محکم و با اعتماد به نفس برای دور کردن و دستور دادن به سگ کمک بگیرید

حین همین دستور دادن باز بهتر است از نگاه مستقیم به سگ خود داری کنید ولی مدام شرایط را زیر نظر داشته باشید

با سگ مقابله کنید

اگر سگ با وجود همه مراحل، باز به سمت شما حمله ور شد حال زمان آن رسیده است که به عنوان انسان و یک موجود قوی تر و باهوش تر، از خود دفاع کنید وبرخورد جدی تری با سگ داشته باشید، برای این حمله جانانه به سگ بهتر است با پای خود نواحیی مثل گلو، بینی و پشت سر را نشانه روید.

اگر کمی مهارت دارید بهتر است راه های حیوان دوستانه تر را قبل از حملات بی رحمانه به کار بگیرید و با همان قدرت وزن خود و کنترلی که دارید تا رسیدن کمک سگ را در کنترل داشته باشید.

 

 

(۴۰۳۴)


4,034
بازدیدها