تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش مقدماتی کشیدن گل شقایق | فیلم

اغلب رنگ های آبرنگ پس از خشک شدن قابل حل و برداشتن از روی کاغذ باقی می مانند . شما می توانید رنگ خیس یا خشک شده را بردارید: اگر رنگ برروی کاغذ خیس بود می توانید از یا قلموی نم دار تمیز برای پا کردن قسمتهایی که میخواهید استفاده کنید.

مطابق با شکلی که می خواهید روشنتر شود با استفاده از قلمو خط، نقطه،یا هر شکلی که می خواهیداستفاده کنید. اگر رنگ خشک شده بود قسمت مورد نظر را با قلم موی مرطوب خیس کرده و رنگ را با دستمال حوله ای یا کاغذی بر می دارید. برداشتن رنگ خیس بهترین روش کشیدن ابر در آسمان است ..

(۱۹۴۲)


1,942
بازدیدها