تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن درخت با استفاده از اسفنج | فیلم

برای کشیدن شاخ و برگ درختان با استفاده از اسفنج طبیعی ٬ با اسفنج نمدار بر روی رنگ پالت ضربه بزنید . از چندین رنگ برای قرار دادن بر روی اسفنج استفاده کنید . برای انتقال رنگ به کاغذ با اسفنج به آرامی بر روی کاغذ ضربه بزنید . به ضربه زدن ادامه دهید ٬ دستتان را برای ایجاد الگوها و اشکال متفاوت بچرخانید . در صورت نیاز ٬ مجدداً اسفنج را به رنگ آغشته کنید . برای بافتی نرمتر ٬ به رنگ ها در حالی که هنوز خیس هستند آب اسپری کنید .

(۱۰۶۸)


1,068
بازدیدها