تکنیک نقاشی با آبرنگ ؛ آموزش مقدماتی کشیدن گل لاله | فیلم

نقاشی آبرنگ که به تازگی طرفداران زیادی پیدا کرده است، جزء قدیمی ترین نقاشی های انسانی است. سابقه نقاشی آبرنگ به نقاشی های درون غار اروپای پله لیتیک و نوشته های مصریان قدیم می رسد. انسان غارنشین از این ماده استفاده می کردند اما تاریخ بهره گیری این رنگ ماده از رنسانس شروع شده است و تا کنون ادامه دارد.

(۳۹۳۰)


3,930
بازدیدها