تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن کهکشان راه شیری | فیلم

رنگ های گرم و سرد

رنگ های گرم : رنگ های آتش رنگ های گرم هستند : قرمزها ، زردها و نارنجی ها . رنگ های گرم در نقاشی به شما حس حرکت به جلو را می دهند . یک ماشین اسپرت قرمز بلیط سرعت را پیش از مشابه آبی اش به دست خواهد آورد چرا که به دلیل رنگ گرمش به نظر می آید که سریع تر حرکت کند . رنگ های گرم پیش می آیند .

رنگ های سرد : رنگ های آب رنگ های سرد هستند : آبی ها ، سبزها و بنفش ها . پس زمینه هایی هم چون آسمان رنگ مایه ی آبی هستند . رنگ های سرد کمک می کنند تا تصور بعد را در پس زمینه ، جنگل و آب ایجاد کنید . رنگ های سرد دور می شوند .

بر روی چرخه ی رنگ ، رنگ های گرم یک نیمه را اشغال می کنند در حالی که رنگ های سرد در جهت مخالف قرار دارند . اینک که آن ها را شناخته اید ، این راه استفاده از آن هاست ؛ شما می توانید از این درجه حرارت ها برای کشیدن یا هل دادن فضا استفاده کنید . رنگ های گرم به نظر می رسند که جلو می آیند . رنگ های سرد به نظر می آیند که دور می شوند . عمق نمایی در نقاشی تان را با به کارگیری رنگ های گرم در پیش زمینه برای ایجاد وضعیتی که گویی به سمت بیننده حرکت می کند و رنگ های سرد در پس زمینه برای منظره ای که به نظر آید فاصله دارد ، ایجاد کنید .

هر رنگی گرایش خاصی به سمت چیزی که گرم یا سرد نامیده می شود دارد . این مسئله ای نیست که سخت و چالش برانگیز باشد ، اما عنصر بااهمیتی در ترکیب رنگ است زیرا بر نتیجه اثر می گذارد . شما ممکن است بشنوید که از گرمی و سردی برای توصیف یک رنگ مشابه استفاده می شود . شما می توانید یک قرمز گرم – قرمزی که درونش زرد دارد – و یک قرمز سرد – قرمزی که درونش آبی – دارد داشته باشید . برای نمونه قرمز کادمیوم به طور قطع گرم تر از آلیزارین کریمسون است ( اگرچه آلیزارین کریمسون همیشه از یک آبی گرم تر خواهد بود ) .

(۷۴۰۱)


7,401
بازدیدها