دریفت، دونات و برنوت با تلفیقى از موتورسیکلت و خودرو | فیلم

در حال رسیدن به پیچ معمولا اتومبیل را در دنده ۲ قرار می دهند (و یا اگر اتومبیل در دنده بالاتری باشد ۱ یا ۲ دنده معکوس می دهند) سپس دور موتور را درمحدوده ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ ( بسته به اتومبیل) نگه میدارند و با همین دور موتور ٫ اتومبیل را به شدت به داخل پیچ رانده و پدال کلاج را بصورت ناگهانی فشار داده و رها می کنند که اینکار باعث می شود چرخ های عقب دچار هرز گردی شده و چسبندگی خود را از دست بدهند.

برای ادامه دریفت در طول پیچ و یا پیچهای بعدی باید همچنان پدال گاز را فشار داد و گاز را تنظیم کرد ( بازی کردن با پدال گاز) و برای جلوگیری از spin شدن اتومبیل را با فرمان کنترل کرد ( بازی کردن با فرمان) .

وقتی اتومبیل در این حالت کنترل شد و راننده توانست کنترل اتومبیل را در دست داشته باشد میتواند با یک حرکت متناسب و کنترل روان فرمان ٫ مسیر را تغییر دهد و پیچ بعدی را نیز با دریفت طی کند. در اینجا اگر سرعت کم باشد دریفت کوتاهتر خواهد بود و چون چرخها چسبندگی خود را دوباره کسب خواهند کرد ادامه حرکت میسر نخواهد بود.

(۵۹۶)


596
بازدیدها