نقاشی کودکان؛ آموزش کشیدن گربه با استفاده از کلمه انگلیسی آن | فیلم

نقاشی کشیدن برای بچه ها فرصت های زیادی برای آموزش و یادگیری فراهم می کند که یادگیری رنگ ها و اشکال هندسی ، بیان ایده ها ، ترکیب رنگ ها و آزمایش آن ها از آن جمله است.

در این ویدیو کشیدن یک گربه با استفاده از املای کلمه گربه (cat) برای کودکان آموزش داده می شود!

(۱۷۵۷)


1,757
بازدیدها