نقاشی کودکان؛ آموزش کشیدن پرندگان مختلف با استفاده از اعداد | فیلم

نقاشی کشیدن برای بچه ها فرصتهای زیادی برای آموزش و یادگیری فراهم می کند که یادگیری رنگ ها و اشکال هندسی ، بیان ایده ها ، ترکیب رنگها و آزمایش آن ها از آن جمله است.

در این ویدیو کشیدن انواع پرندگان با استفاده از اعداد برای کودکان آموزش داده می شود!

(۲۲۷۴)


2,274
بازدیدها