فیلم آموزش زبان انگلیسی به کودکان؛ یادگیری اسامی اسباب بازی ها

روان‌شناسان کودک و محققان تربیتی معتقدند: بازی‌ها و اسباب‌بازی‌ها با تقویت حواس، هوش و ادراکات کودکان، به دنیای حال و آینده آنها شکل می‌دهند و از همین روست که اگر درست انتخاب و در دسترس‌شان گذاشته شود اثراتی سازنده خواهند داشت، وگرنه مخرب و زیانبار خواهند بود.

در این آموزش سعی داریم اسامی بعضی از اسباب بازی ها را به زبان انگلیسی یاد بگیریم ، از جمله :
Toy = اسباب بازی

Ball = توپ  

  Blocks = قطعه خونه سازی

Board Game = تخته بازی

Dice = تاس

Doll = عروسک

  Jack In The Box = جک داخل جعبه

Puppet = عروسک دستی / عروسک خیمه شب بازی

  Robat = اسباب بازی ربات

Rocking Horse = اسباب بازی اسب جنبان  

 Sppinning Top = فرفره

Teddy Bear = خرس عروسکی

 Yo-Yo = یو یو

(۲۰۰۸)


2,008
بازدیدها