نقاشی کودکان؛ آموزش کشیدن پرندگان با استفاده از اعداد | فیلم

یکی از فواید کشیدن نقاشی برای کودک جنبه آموزشی و یادگیری و افزایش خلاقیت می باشد.

در این ویدیو کشیدن انواع پرندگان با استفاده از اعداد برای کودکان آموزش داده می شود!

(۱۷۵۹)


1,759
بازدیدها