نقاشی کودکان؛ آموزش کشیدن شخصیت کارتونی جری | فیلم

یکی از فواید کشیدن نقاشی برای کودک جنبه آموزشی و یادگیری و افزایش خلاقیت می باشد.

در این ویدیو کشیدن شخصیت کارتونی جری در کارتون تام و جری برای کودکان آموزش داده می شود!

 

(۶۸۳۳)


6,833
بازدیدها