فیلم آموزش زبان انگلیسی به کودکان؛ یادگیری سیاره زمین و قاره های آن

زمین کره‌ای است که روی آن زندگی می‌کنیم. بنا به باورهای دینی از خاک آن آفریده شده‌ایم و روزی دوباره به خاک آن باز می‌گردیم. این کره خاکی یکی از نه سیاره منظومه شمسی است که مانند سایر سیارات در مداری به دور خورشید می‌گردد. زمین سیاره‌ای منحصر بفرد در منظومه شمسی است که در آن آب و اکسیژن و نیتروژن که برای حیات ضروری‌اند، وجود دارد.

در این آموزش به زبان انگلیسی زمین و قاره ها را یاد می گیریم .

Our Planet = سیاره ما

 Earth = زمین

Continents = قاره ها

 Asia = آسیا

Europe = اروپا

North America = امریکای شمالی

South America = امریکای جنوبی

 Africa = آفریقا

Oceania = اقیانوسیه

 Antarctia = قطب جنوب

Arctic = قطب شمال

Oceans = اقیانوس ها  

The Pacific = اقیانوس آرام

The Atlantic = اقیانوس اطلس

 The Indian = اقیانوس هند

The Antarctic = اقیانوس اطراف قطب جنوب

The Arctic = اقیانوس اطراف قطب شمال

Countries = کشورها  

  People = مردم

Aninals And Plants = حیوانات و گیاهان

(۶۹۳)


693
بازدیدها