نقاشی با حروف؛ آموزش کشیدن بستنی با حرف انگلیسی “وی” | فیلم

کودک در سن یک تا دو سالگی مداد را در دست می‌گیرد و خط خطی می‌کند. در سن دو سالگی شروع به استفاده از مداد رنگی می کند و در چهار سالگی از قدرت تخیل خود برای نقاشی کمک می‌گیرد. در پنج سالگی مهارت بیشتری پیدا کرده و می‌تواند از آبرنگ نیز استفاده کند.

کودک در سن یک تا دو سالگی با مداد و یا خودکار شروع به خط خطی کردن می‌کند. کودک مداد و یا خودکار را در مشتش محکم گره کرده و با فشار و با شتاب و بدون هدف فقط خط خطی می کند. کودک از اینکه می بیند با حرکت دست او و فشار مداد بر روی کاغذ اثری روی آن باقی می گذارد خیلی خوشحال شده و به لحاظ درونی احساس لذت واقعی و درونی به او دست می دهد.

می‌خواهیم در کلیپ‌های جداگانه با حروف انگلیسی یک نقاشی متفاوت به شما آموزش دهیم؛ در این ویدئو نقاشی یک بستنی با بهره‌گیری از حرف انگلیسی V به شما نمایش داده می‌شود.

(۶۴۰)


640
بازدیدها