آموزش کاردستی با کاغذ رنگی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن حلقه:

مقوا یا کاغذ رنگی

آموزش:

کاغذ رنگی را به شکل مربع کوچک برش زده

سپس از وسط تا میزنیم تا را باز کرده و مجدد از سمت دیگر شروع به تا زدن میکنیم

مجدد تا را باز میکنیم تا کاغذ به شکل مربع های کوچک تبدیل شود

دوباره به شکل مثلث یا گوشه به گوشه کاغذ را تا میزنیم

کاغذ رنگی به شکل مثلث های کوچک در می آوریم

از مرکز کغذ کار را جمع میکنیم تا به شکل یک مربع بزرگ در بیاید

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

 

 

 

(۶۶۳۰)


6,630
بازدیدها