آموزش رنگ کردن کاغذ کادو طرح گلکسی | فیلم

رنگ کردن کاغذ کادو طرح گلکسی

رنگ مخصوص یکی از تکنیک های نقاشی به همین نام است که در تیوپ ها وشیشه های مخصوص از فروشگاههای لوازم هنری قابل تهیه  اند. حلال در آب بوده  ولی بعد از اجرا و خشک شدن فقط توسط الکل قابل رفع است. کاملاً به صورت سطحی جذب میشود وموقع تیغ زدن وترمیم بکلی سفید میکند. جلای رنگ بسیار بالایی دارند وجز رنگ های درخشنده وجذاب محسوب می شوند. در امر نقاشی هنری نیز به همین ویژگی شناخته شده اند، خصوصاً نسبت به رنگ های روغنی. زیر قلم چندان مناسبی به کاغذ نمی دهند و تا حد زیادی سطح کاغذ بعد ازاجرا چرب خواهد شد.

(۹۴۸)


948
بازدیدها