آموزش اوریگامی گاو | فیلم

وسایل مودر نیاز برای درست کردن اوریگامی گاو

کاغذ رنگی

آموزش

ابتدا کاغذ را به شکل مربع برش میزنیم

سپس کاغذ را از وسط تا میزنیم

تارا باز کرده و از سمت دیگر شروع به تا زدن میکینم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

(۶۷۹۴)


6,794
بازدیدها