ساخت زیر لیوانی با سی دی | فیلم

ساخت زیر لیوانی با سی دی

با کمی خلاقیت و با وسایل ساده این زیر لیوانی جالب و کاربردی را بسازید.

(۱۳۵۱)


1,351
بازدیدها