صحبت های ناصر ممدوح درباره مافیا در حرفه دوبله | فیلم

ناصر ممدوح درباره وضعیت مالی هنرمندان عرصه دوبله بیان کرد: کار دوبله را باید با عشق انجام بدهیم و نباید به درآمدش اندیشید. من خودم امرار معاشم از دوبله است اما این روزها بیشتر در زمینه گویندگی مستندها فعالیت می کنم، درواقع دوبله درآمد آنچنانی ندارد.

ممدوح به صداهای ماندگار اشاره کرد و درخصوص مافیای دوبله زیرزمینی تصریح کرد: تکنولوژی خیلی خوب است، ولیکن این کامپیوتری شدن به بدنه دوبله لطمه زده است و حس و حال کار را می گیرد. البته جوانانی هم که وارد حرفه دوبله می شوند به غلط از این سیستم ها استفاده می کنند.

(۳۱)

دسته بندی : سرگرمی

31
بازدیدها