قرارداد اجاره نامه ارسلان و قیمت در دورهمی | فیلم

دیشب برنامه دورهمی با موضوع روابط مالک و مستأجر از شبکه نسیم پخش شد که مهمان این برنامه دانیال عبادی بود.

قرارداد اجاره نامه ارسلان و قیمت

در بخشی از برنامه کمدین برنامه دورهمی نمایشی با موضوع قرارداد اجاره نامه اجرا کردند.

(۱۹۱)


191
بازدیدها