سوال مدیری از ژیلا صادقی درباره شباهت اجرای برخی مجریان به یکدیگر | فیلم

مهران مدیری درباره شباهت اجرای برخی مجریان به یکدیگر سوال کرد و ژیلا صادقی پاسخ داد: این موضوع هم به سواد رسانه‌ای بستگی دارد؛ زمانی که شما از کسی تقلید می‌کنید، مخاطب می‌فهمد.

من همیشه در مصاحبه‌ها می‌گویم که با شین و سین کردن، رنگ مقنعه و شال را با سر آستین ست کردن نمی‌توان مجری خوبی شد. ما مجریان زیادی را دیدیم که آمدند و رفتند؛ یا گذاشتنشان کنار و یا خودشان تشریف بردند. کسانی که پریشان کردند و خواندند و زدند!

(۱۱)


11
بازدیدها