درخواست اندیشه فولادوند از همه مردم کشور | فیلم

اندیشه فولادوند در پایان گفت و گوی خود با مهران مدیری گفت: یک حرفی می‌خواهم بزنم که امیدوارم کسالت آور نباشد؛ از همه مردم و نسل‌های مختلف خواهش می‌کنم بیشتر کتاب بخوانند. معیار سواد امروز حافظه نیست؛ اگر به حافظه باشد، گوگل بزرگترین حکیم معاصر است.

این بازیگر توضیح داد: باید بخوانیم تا سواد لازم را داشته باشیم و دروغ را از راست و حقیقت را از مجاز تشخیص بدهیم. باید بیشتر بخوانیم تا بتوانیم بفهمیم چه کسی راست می‌گوید و چه کسی دروغ. زندگی عمیق است؛ باید از سطح فرار کنیم. سطح برای میکروب و ویروس است و باید از سواد اینترنتی یک بند انگشت از یک اقیانوس بیکران فاصله بگیریم.

(۹)


9
بازدیدها