شوخی مهران مدیری با مشکل داشتن خانوم ها با دوست صمیمی شوهرشان | فیلم

شب گذشته مهران مدیری در برنامه دورهمی به ویژگی پرسشگری در افراد اشاره کرد و درباره کسانی که به ملاقات بیماری میروند که در کماست و همچنین به شوخی با مشکل داشتن خانوم ها با دوست صمیمی شوهرشان پرداخت.

(۲۹۶)


296
بازدیدها