استفاده از حیوانات در فرودگاه های آمریکا برای کنترل استرس مسافران | فیلم

استفاده از حیوانات در فرودگاه های آمریکا برای کنترل استرس مسافران

ویدئو جالب استفاده از حیوانات (خوک !) در فرودگاه های امریکا برای کنترل استرس مسافران را مشاهده نمایید.

(۵۳۰)


530
بازدیدها