سخنرانی های تد؛ انتقال مستقیم نرم افزار به مغز انسان |فیلم

مجموعه‌ی TED یک سازمان غیر انتفاعی است که به «گسترش ایده های ارزشمند» اختصاص داده شده است. تد در سال ۱۹۸۴ به عنوان یک کنفرانس چهار روزه در کالیفرنیا تاسیس شد که موسس آن  Richard Saul Wurman بود. اما سمینارهای دوره‌ای آن از سال ۱۹۹۰ شکل گرفت. اگر چه فعالیت‌های تد به این حوزه‌ها محدود نشد. شکل اجرای برنامه‌های تد معمولاً اشاره به تحقیقات و دانش و فرهنگ در قالب داستان پردازی است.

در این بخش از سخنرانی تد محوریت بحث به پیشرفت تکنولوژی و همگام سازی انسان و ماشین و ادغام نرم افزار با مغز انسان میپردازد ، آیا این همگام سازی به نفع جامعه بشریت است ؟ آیا پیشرفت هوش مصنوعی باعث به خطر افتادن نژاد بشریت میشود ؟

(۲۴۲)


242
بازدیدها