سخنرانی های تد؛ آینده گردی با سه روش ساده |فیلم

در این بخش از سخنرانی تد Ari Wallach درباره چگونگی پیش بینی و آینده نگری را به طور کامل توضیح می دهد و همچنین چگونگی برنامه ریزی برای آینده و شناسایی بهترین راه ممکن برای بهبود زندگی را شرح می دهد.

(۲۵۵)


255
بازدیدها