سخنرانی های تد؛ سرگذشت یک شکارچیِ سیارک |فیلم

کری ناجنت عضو گروهی از دانشمندان شکارچی سیارک است که بر روی کشف و طبقه بندی قدیمی ترین همسایگان کیهانی ما کارمی‌کنند. چرا باید سیارک ها رو مطالعه کرد؟

در این سخنرانی کوتاه ولی سرشار از حقایق علمی، ناجنت توضیح می‌دهد که چطور اصابت سیارک‌ها می‌تواند سیاره ی مارا متحول کند و چطور پیدا کردن آن ها در زمان درست حداقل موجب حفظ حیات در زمین می‌شود.

(۴۹۳)


493
بازدیدها