سخنرانی های تد؛ چرا کلاه ایمنی از ضربه مغزی پیشگیری نمی کند | فیلم

ضربه مغزی چیست؟ شاید چیزی نیست که فکر می کنید. دیوید کاماریلو، مهندس زیست شناسی (و بازیکن سابق فوتبال)، در این سخنرانی در زمینه تازه ترین پژوهش ها، نشان می دهد در حین ضربه مغزی چه رخ می دهد– و چرا کلاه ایمنی ورزشی استاندارد از آن پیشگیری نمی کند. این هم آینده احتمالی پیشگیری از ضربه مغزی.

(۱۴۸)


148
بازدیدها