سخنرانی های تد ؛ پیش بینی سلامت روانی با استفاده از سخنانتان |فیلم

آیا طرز صحبت کردن و نوشتن امروز شما می‌تواند شرایط روانی شما در آینده و حتی شروع بیماری روانی را پیش بینی کند؟ در این بحث شگفت انگیز، عصب شناس ماریانو سیگمن یونان باستان و خاستگاه درون گرایی را نشان می‌دهد تا تحقیق کند چگونه کلمات ما زندگی درونی ما را نشان می‌دهند و نقشه کلماتی را مشخص می‌کنند که می‌تواند توسعه شیزوفرنی در آینده را پیش بینی کند. سیگمن می‌گوید، «ممکن است در آینده شاهد گونه بسیار متفاوتی از روان پزشکی باشیم که بر پایه تحلیل کمی، عینی و خودکار کلماتی که می‌نویسیم و می‌گوییم بنا نهاده شده است.»

(۲۳۲)


232
بازدیدها