سخنرانی های تد ؛ عملکرد مغز شما هنگام برقراری ارتباط | فیلم

دانشمند عصب شناس، یوری هاسون، درباره اصول ارتباطات بشر تحقیق می‌کند، و آزمایش‌هایی که در آزمایشگاه او انجام شده است نشان می‌دهد که حتی بین زبان‌های مختلف هم، وقتی ایده یا داستان یکسانی را می‌شنویم مغز ما فعالیت مشابهی از خود نشان می‌دهد، یا در واقع به یک شکل «هم تراز» می‌شود.

این ساز و کار عصبی شگفت انگیز به ما اجازه می‌دهد تا با انتقال الگوهای مغزی، دانش و خاطرات را با هم به اشتراک بگذاریم. هاسون می‌گوید، «ما به این دلیل قادر به برقراری ارتباط هستیم که از رمزی مشترک برای نشان دادن مفهوم استفاده می‌کنیم.»

(۲۹۴)


294
بازدیدها