سخنرانی‌های تد؛ آیا مطمئن هستید که ایمیل‎هایتان محرمانه است؟! |فیلم

ارسال یک ایمیل مانند ارسال یک کارت پستال است، این را دانشمند، “اندی ین”، در این سخنرانی تفکر برانگیز می گوید: هر کسی می توانند آن را بخوانند.

هنوز رمزنگاری، تکنولوژی ای که از حریم خصوصی ارتباطات به وسیله ایمیل محافظت می کند، وجود ندارد. نکته این است که تا به حال نصب آن دشوار و استفاده از آن با مشکلاتی رو به رو بوده است. “ین” با نشان دادن نسخه ی آزمایشی یک برنامه ایمیل که او و همکارانش در مرکز CERN طراحی کردند، استدلال می کند که رمزنگاری می تواند تا جایی ساده شود که به یک گزینه پیش فرض تبدیل شده و حریم خصوصی ایمیل را برای همه به همراه داشته باشد.

(۲۹۳)


293
بازدیدها