سخنرانی‌های تد؛ شاید فرزندانتان در مریخ زندگی کنند | فیلم

شبیه فیلم‌های علمی است، اما “استفن پترانک” که روزنامه نگار است این موضوع را واقعیت می‌داند که حدود ۲۰ سال دیگر، انسانها در مریخ زندگی خواهند کرد.

در این صحبت هیجان انگیز، پترانک می‌گوید که انسانها به گونه‌های فضا گذری تبدیل می‌شوند و با جزئیات شگفت آوری توضیح می‌دهد که چطور مریخ را به خانه بعدی مان تبدیل می‌کنیم؛ انسانها زنده خواهند ماند و مهم نیست که چه اتفاقی برای زمین پیش آید پترانک می‌گوید: ما هیچوقت آخرین نمونه نوع مان نخواهیم بود.

(۴۳۹)


439
بازدیدها