سخنرانی‌های تد؛ آنچه درباره احساسات حیوانات نمی‌ دانید | فیلم

در سال ۱۹۰۲، رییس جمهور وقت، “تئودور روزولت” به طرز افسانه واری نجات دهنده زندگی خرس سیاهی می‌شود و تبلیغ کننده هیجان دیوانه واری برای اسباب بازی مخملی می‌شود که اصطلاحا “تدی خرسه” نام دارد.

“جون موالئم” نویسنده، این داستان را می شکافد و از ما می‌خواهد که در نظر بگیریم چرا قصه‌های که درباره حیوانات وحشی می‌گوییم پیامدهای حقیقی در شانس آن گونه‌ها در بقا و جهان طبیعت دارند.

 

(۲۵۵)


255
بازدیدها