سخنرانی‌های تد؛ چگونه دخترانمان قدرتمند بزرگ شوند | فیلم

زنان و مردان شایسته فرصت های برابر برای آموزش و پرورش، استقلال، هویت مستقل هستند.

مربی پاکستانی، “ضیاء الدین یوسف زی” یک حقیقت ساده را که بسیاری نمی‌خواهند به آن گوش دهند را به جهان یادآوری می‌کند.

او داستان زندگی خود و زندگی دخترش را می‌گوید، ملالا، که در سال ۲۰۱۲ توسط طالبان به او شلیک شد به سادگی جسارت کرد که به مدرسه برود.

وقتی از یوسف زی می‌پرسند: “چگونه دخترت اینقدر قوی ا‌ست”؟! او جواب می‌دهد: “زیرا من بال‌های او را نبستم.”

(۳۶۰)


360
بازدیدها