سخنرانی‌های تد؛ مرکز اهدای مغز برای تحقیقات علمی | فیلم

اتفاق عجیب و مرگ آوری در مغز قهرمانان حرفه ای ورزش رخ می‌دهد که سبب زوال عقل آنها می‌شود.

این موضوع این احتمال را به وجود می‌آورد که به آسیب‌های مغزی ناشی از ضربه ربط داشته باشد، که سبب جنون، بیماری روانی و مرگ زود هنگام آنها می‌شود.

به این مشکل، CTE می‌گویند که کریس نوینسکی می‌خواهد با تجزیه تحلیل مغز پس از مرگ آن را حل کند. به همین دلیل است که وقتی نوینسکی یک قهرمان حرفه‌ای ورزش را می‌بیند، اولین سوالش این است: “می توانم مغز شما را داشته باشم؟” در مورد این تلاش بی‌سابقه و مدرن به منظور حفاظت از مغز قهرمانان ورزشی و همچنین مغز خودتان بیشتر بشنوید.

(۵۰۴)


504
بازدیدها