سخنرانی‌های تد؛ شهری که نیم میلیون کیلوگرم وزن کم کرد | فیلم

اوکلاهما سیتی شهری با اندازه متوسط است که در گذشته مشکلی بزرگ داشت؛ آن هم این بود که در میان شهرهای بیش از حد چاق در آمریکا قرار داشت.

به تشخیص مایک کورنت شهردار وقت، اعتقاد داشت برای اینکه شهرش جای فوق‌العاده‌ای برای کار و زندگی باشد، می‌بایست سالم‌تر هم شود.

در گفتگوی جذاب، وی ما را درجریان تغییرات بهم مرتبطی قرار می‌دهد که به اوکلاهما سیتی کمک کرد در مجموع ۴۵۰٫۰۰۰ کیلوگرم وزن کم کنند!

 

(۳۸۱)


381
بازدیدها