سخنرانی ‌های تد؛ به توجه‌تان، توجه کنید | فیلم

آمیشی جا، چگونگی توجه کردن ما را مطالعه می‌کند: فرآیندی که مغز ما توسط آن تصمیم می‌گیرد چه چیزی از میان جریان مدام اطلاعاتی که دریافت می‌کند اهمیت دارد.

جا می‌گوید هر دو عامل حواس پرتی بیرونی (مانند استرس) و درونی (مانند حواس‌پرتی) قدرت توجه ما را کمرنگ می‌کند، اما تکنیک‌های ساده‌ای برای تقویت آن وجود دارند.

وی می‌گوید: “به توجه‌تان توجه کنید”.

 

(۲۱۹)


219
بازدیدها