سخنرانی‌های تد؛ هنگامی که شما پول را برای خودتان خرج نمی‌کنید | فیلم

در تد کیمبریج، “مایکل نورتون” تحقیق جالبی را از اینکه چگونه پول می‌تواند بدون تردید شادی را بخرد به اشتراک می‌گذارد.

هنگامی که شما پول را برای خودتان خرج نمی‌کنید؛ به اطلاعات تعجب آوری گوش کنید که شیوه‌های مختلف خرج پول برای مردم است و شما می‌توانید از آن منتفع بشوید، در محل کارتان، و البته برای مردم.

(۴۸۸)


488
بازدیدها