سخنرانی‌های تد؛ پیشرفت‌های قابل توجهی که در درک مغز بوجود آمده | فیلم

پیشرفت‌های قابل توجهی در درک مغز بوجود آمده است، اما در واقع شما چگونه می‌توانید نورون‌ها در داخل آن را مطالعه کنید؟

با استفاده از تصاویر درخشان، متخصص علوم اعصاب و عضو تد کارل سکونور ابزارهایی را نشان می‌دهد که به ما اجازه دیدن داخل مغز را می‌دهند.

(۳۱۰)


310
بازدیدها