سخنرانی‌های تد؛ فرزندان مهاجران چطور زندگی می‌کنند | فیلم

“میشل راین” قصد دارد داستان مهاجران نسل اولی را که روابط تنگاتنگ و پیچیده‌ای هم با کشو‌رهای محل زندگی و هم با کشورهای مبدأ خود دارند، نقل کند.

وی با صحبت‌های دوستانه‌اش، تصورات اشتباهی که در مورد مهاجران وجود دارد را از بین می‌برد و دنیای واقعی خودشان را توصیف می کند.

او می‌گوید: “ما حامل ظرف‌های جوشان فرهنگ هستیم” و ادامه می‌دهد: “اگر بوی غریبی از این ظرف‌ها حس کردید، به جای آنکه بینی‌تان را بگیرید، بیایید آن را با هم تقسیم کنیم.”

 

(۲۵۰)


250
بازدیدها