شیطنت کودکان تحلیل‌گر بی بی سی وسط مصاحبۀ اسکایپی پدرشان | فیلم

تحلیلگر سیاسی شبکه تلویزیونی بی بی سی حین گفتگو با یک برنامه سیاسی زنده درباره حکم دادگاه قانون اساسی کره جنوبی برای برکناری رییس جمهور این کشور، با دردسری جالب روبه رو شد.

در حالی که روبرت کلی حین، تحلیل گر شبکۀ بی بی سی، از طریق اسکایپ با این شبکه گفتگو می کرد، فرزندانش از پشت سر او وارد اتاق شدند. ابتدا فرزند ۳ ساله وی وارد اتاق شد که باعث شد مجری برنامه به مهمانش بگوید فرزند روبرت روی آنتن قرار دارد!

اینجا بود که کلی عذرخواهی کرد و با اشاره کوشید به پسرش بفهماند که باید از اتاق خارج شود.اما موضوع به اینجا ختم نشد؛ پس از آن، کودک دیگر کلی وارد اتاقی شد! پس از آن هم، ناگهان مادر بچه ها سراسیمه وارد اتقاق شد و هر دو کودک را از اتاق خارج کرد.پس از پایان این ماجرا، روبرت کلی عذرخواهی کرد و با خنده ای کوتاه، این تحلیل را که بیشتر به یک مصاحبه خانوادگی شبیه بود، ادامه داد.

(۱۳۶)


136
بازدیدها